Jak napisać CV

Businesswoman Holding Contract PaperCV to skrót od łacińskiego „curriculum vitae”, w wolnym tłumaczeniu oznaczającego „ścieżka życia”, w praktyce rozumianego jako dokument opisujący przebieg czyjejś edukacji oraz zatrudnienia. Każde z nas szukając pracy musiało przynajmniej raz w życiu zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest napisanie CV, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, iż jest to bardziej gatunek literacki niż prosta lista ukończonych szkół, szkoleń i wykonywanych zawodów. W odróżnieniu od eposów, wierszy i sztuk teatralnych, CV musi być zawsze całkowicie oparte na naszej biografii, a jego recenzentami są zawsze osoby, dla których dokument ten będzie stanowić jedyne kryterium decydujące o dopuszczeniu nas do dalszego etapu rekrutacji na stanowisko, które chcemy objąć.

Co powinno, a czego nie powinno zawierać CV?

Podstawowymi i najważniejszymi informacjami, które muszą znaleźć się w każdym CV, są podstawowe dane takie jak imię, nazwisko, rok urodzenia, adres oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej. W następnej kolejności powinno się znaleźć wykształcenie, przebieg twojej kariery zawodowej, spis odbytych szkoleń oraz związane z danym stanowiskiem zajęcia i osiągnięcia. Istotną informacją jest również znajomość języków wraz ze stopniem zaawansowania, umiejętności związane z obsługą oprogramowania oraz posiadane przez ciebie kategorie prawa jazdy. Umieszczanie w CV zainteresowań uzasadnione jest jedynie wtedy, kiedy odpowiadają profilowi stanowiska, na które aplikujesz – na tym etapie znajomości z pracodawcą twój zapał do budowania modeli kolejek jest czymś, czym możesz się pochwalić jedynie aplikując na stanowisko budowniczego modeli kolejek.

Wskazówki:

  • Heraklit z Efezu powiedział, że nigdy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Ludzie z HR-u mówią, że nigdy nie powinno się wysyłać tego samego CV dwa razy. Jeśli po wysłaniu kilku identycznych CV nie otrzymujesz odpowiedzi, jest to znak, że musisz coś w nim zmienić.
  • Przed przystąpieniem do napisania CV przeczytaj uważnie ogłoszenie i dowiedz się co nieco o firmie, której na nie odpowiadasz. Im więcej o niej wiesz, tym lepsze masz wyobrażenie na temat tego, kogo poszukuje.
  • Pisz tak, aby rekruter wiedział, że na temat wszystkiego, co zawiera Twoje CV, możesz powiedzieć dużo więcej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Pisz w sposób spójny, przejrzysty i logiczny. Decydując się na wybór któregoś ze sposobów zapisu trzymaj się go konsekwentnie: nie zmieniaj czcionki bez wyraźnego powodu, używaj tych samych punktorów, unikaj dużych różnic w wielkości liter, która powinna oscylować w granicach 10–18 punktów.
  • Ćwicz lapidarność przez unikanie tworzenia dużych sekcji tekstowych.
  • Zamieszczanie w CV zdjęcia jest opcjonalne i jeśli ogłoszenie o nim nie wspomina, nie musisz go załączać. Jeśli jednak będziesz się na to decydować, jedyną możliwością jest załączenie zdjęcia o formacie legitymacyjnym. Pamiętaj, że chcesz zdobyć pracę, a nie małżonka.
  • Nawet biografię Alberta Einsteina da się zmieścić na jednej stronie A4, czemu twoja miałaby zająć dwie? Jeśli nie przekonuje cię ten argument, miej na uwadze, że twoje CV najprawdopodobniej zostanie wydrukowane i że któraś z jego części może się zawieruszyć, co sprawi, że rekruter zakończy zapoznawanie się z twoimi osiągnięciami na momencie, w którym kończysz gimnazjum.
  • Zawsze dopasowuj swoje CV do oferty pracy i do pracodawcy, nawet jeśli dopasowanie to ma oznaczać kosmetyczne zmiany w tym, jak formułujesz poszczególne myśli.
  • Nic nie razi tak bardzo, jak infantylny adres poczty elektronicznej. Założenie skrzynki pocztowej trwa trzydzieści sekund, a za nieprofesjonalny adres poczty elektronicznej można wstydzić się przez całe życie.
  • Pamiętaj o klauzuli o ochronie danych osobowych, która powinna znaleźć się u dołu wszystkich dokumentów służących rekrutacji i zawierających twoje dane osobowe. W chwili obecnej jej brzmienie jest następujące: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.