Jak napisać list motywacyjny

Hand Holding A Ballpoint In Order To Start WritingO ile dołączanie listów motywacyjnych do CV staje się coraz rzadszym wymogiem firm rekrutacyjnych, same CV zazwyczaj załączane są do maili, które przejęły ich rolę. Niezależnie od tego, czy ogłoszenie o pracę zawiera wyraźnie sformułowany wymóg dołączenia listu motywacyjnego, czy wysyłamy swoje CV bezpośrednio na skrzynkę pocztową firmy, która co prawda nie ogłaszała wolnych stanowisk, ale mimo tego chcielibyśmy zgłosić chęć pracowania w niej – umiejętność pisania listów motywacyjnych jest równie istotna, jeśli nie istotniejsza, niż umiejętność pisania CV, bo większość rekrutujących zaczyna rozważanie naszej kandydatury właśnie od lektury listu motywacyjnego. Traktujmy go jako okazję do zrobienia dobrego pierwszego wrażenia.

Czym jest, a czym nie jest list motywacyjny?

Głównym jego zadaniem jest wyrazić naszą chęć dołączenia do zespołu określonej firmy i opowiedzieć nieco o tym, co sprawia, że będziemy do niego pasować: o naszych kwalifikacjach, osiągnięciach i zainteresowaniach, jeśli tylko są zbieżne z wymaganymi przez pracodawcę. Wbrew pozorom nie służą one autopromocji kandydata, a jedynie wskazaniu tych cech i kompetencji, dzięki którym bylibyśmy w stanie realizować zadania powierzone nam przez pracodawcę w ramach określonego stanowiska. List motywacyjny zatem nie jest naszą biografią ani reklamą. Stanowić on powinien rzeczową i usystematyzowaną ofertę wzięcia pod uwagę naszej kandydatury.

Co powinien, a czego nie powinien zawierać list motywacyjny?

W odróżnieniu od naszego CV, które powinno w sposób precyzyjny pokazywać istotne dla pracodawcy fakty związane z historią naszego zatrudnienia, list motywacyjny pozwala nam dla niej stworzyć szerszy kontekst, przedstawić nas jako osobę, w odróżnieniu od kogoś, kto jedynie aplikuje na dane stanowisko. Dlatego powinniśmy zawierać w nim jak najmniej wytartych i mocno nadużywanych formuł, z którymi rekrutujący spotykają się tak często w listach od kandydatów, że nawet ich nie zauważają. Unikajmy pustych wyrażeń w rodzaju „moja kandydatura przyniesie wymierne korzyści Państwa Firmie” oraz pamiętajmy o tym, że bardzo ogólnikowe przymiotniki takie jak „ambitny”, „doświadczony” i „profesjonalny” nie znaczą zbyt wiele, jeśli nie znajdują swego odbicia w CV. Z drugiej strony nie zapominajmy, że list motywacyjny jest pismem formalnym, dokumentem, w którym nie możemy pozwolić sobie na zbyt dużą swobodę. Nie starajmy się zatem być dowcipni, zbyt bezpośredni, bo adresat naszego listu nie czyta go dla rozrywki, tylko po to, by móc dzięki niemu ocenić nasze kompetencje do podjęcia określonej odpowiedzialności.

Wskazówki:

 • Nie rozpisuj się. Weź pod uwagę fakt, że adresat twojego listu najprawdopodobniej musi przeczytać jeszcze kilkanaście innych. Z pewnością doceni zwięzłość i rzeczowość.
 • Nie powtarzaj informacji zawartych w CV. Nie powtarzaj informacji zawartych w CV. Widzisz, jakie to denerwujące?
 • Po postawieniu ostatniej kropki w twoim liście, przeczytaj uważnie ogłoszenie o pracę, w nawiązaniu do którego piszesz. Czy odniosłeś się do wszystkich zawartych w nim wymagań?
 • Rekruterzy są odporni na przymiotniki. Zrobisz o wiele lepsze wrażenie, jeśli ograniczysz ich użycie do minimum. Miej pewność, że te przymiotniki, które znajdą się w twoim liście, mają swoje odbicie w twoich osiągnięciach i kwalifikacjach.
 • Nigdy, przenigdy nie kopiuj sformułowań zawartych w ogłoszeniu o pracę.
 • Staraj się myśleć samodzielnie poprzez unikanie wytartych urzędowych frazesów.
 • Przeczytaj swój list motywacyjny wypatrując literówek, błędów ortograficznych, stylistycznych i interpunkcyjnych.
 • Przeczytaj go jeszcze raz. Co prawda jego adresatem nie jest Jan Miodek, a jego celem nie jest stworzenie wysokich lotów literatury, miej jednak na uwadze, że wszelkie błędy, jakich nie poprawiamy, chociaż możemy to zrobić, świadczą o naszym niedbalstwie, a niedbalstwo rzadko się pojawia jako wymóg w ogłoszeniach o pracę.
 • Upewnij się, że twój list motywacyjny zawiera twoje dane kontaktowe, najlepiej w tym samym miejscu, w którym umieszczone są one w CV.
 • Pamiętaj, że o ile list motywacyjny jest podstawowym wymogiem przy aplikowaniu na większość stanowisk, to jeśli pracodawca wyraźnie nie zaznacza tego w ogłoszeniu o pracę, nie jest on konieczny w przypadku kandydatur  na stanowiska niższego szczebla – w tym przypadku istotniejszą rolę grają kwalifikacje i odbyte szkolenia.
 • Pamiętaj o klauzuli o ochronie danych osobowych, która powinna znaleźć się u dołu wszystkich dokumentów służących rekrutacji i zawierających twoje dane osobowe. W chwili obecnej jej brzmienie jest następujące: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.