Doradztwo personalne

business, technology and office concept - smiling female boss taMaksymalizacja możliwości pracowników każdej organizacji polega na precyzyjnym oszacowaniu ich umiejętności, wskazaniu czynników, które ich motywują, oraz zestawieniu powyższych składowych z profilem wymagań dla stanowisk, które zajmują. Dzięki dokładnym i sprawdzonym narzędziom służącym ocenie i weryfikacji kompetencji, pomagamy wskazywać i w pełni realizować drzemiący w ludziach potencjał.


Usługa doradztwa personalnego K&K Group została stworzona w celu racjonalizacji i usprawniania działania przedsiębiorstw, które stawiają czoła rosnącej konkurencji i wysokim kosztom zatrudnienia. Eksperci K&K Group monitorują na bieżąco działanie firm naszych Klientów, wspierając ich przy szacowaniu i wyznaczaniu poziomu płac, podejmowaniu decyzji w zakresie struktury zatrudnienia oraz poszukiwania możliwych ścieżek rozwoju – zarówno dla pracowników, jak i całych przedsiębiorstw.

W ramach doradztwa personalnego oferujemy:

  • Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie ich rozwoju.
  • Programy rekrutacyjne.
  • Implementację systemów motywacyjnych.
  • Szkolenia w zakresie ewaluacji personelu.
  • Wsparcie we wdrażaniu rozwiązań związanych z integrowaniem personelu.
  • Programy rozwijające kompetencje pracowników na wszystkich poziomach struktury przedsiębiorstwa.
  • Outplacement – program zwolnień monitorowanych polegający na aktywizacji zawodowej osób tracących pracę z inicjatywy pracodawcy
  • Assesment Center – usługa mająca za zadanie precyzyjne i obiektywne oszacowanie stanu umiejętności i ich zbieżności z profilem stanowiska. W ramach Assesment Center nasi wykwalifikowani asesorzy oceniają i ewaluują pracowników lub kandydatów pod kątem ich zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych, perswazyjnych, negocjacyjnych, umiejętności pracy w grupie oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
  • Development Center – metoda badawcza, której zadaniem jest wykrywanie u pracowników potencjału i wskazywanie możliwych ścieżek rozwoju zawodowego. Identyfikuje zarówno mocne, jak i słabe strony pracowników, umieszczając ich w szerszym kontekście rozwoju i realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą usługą lub macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu.