Outsourcing

Outsourcing On Whiteboard Means Subcontracted Employer Or FreelaOutsourcing pozwala organizacjom płacić jedynie za te usługi, których potrzebują, w chwilach, kiedy ich potrzebują, redukuje potrzeby związane z zatrudnianiem i szkoleniem wyspecjalizowanych kadr oraz minimalizuje koszty operacyjne. Nasze doświadczenie pozwala Klientom zyskać większą kontrolę nad procesami związanymi z zatrudnianiem, oceną i kształceniem pracowników, co z kolei pozwala firmom zwiększać ich moce produkcyjne.


Jako procedura polegająca na powierzaniu wyspecjalizowanym zewnętrznym podmiotom istotnych zadań, które jednocześnie nie są związane z główną działalnością przedsiębiorstwa, outsourcing jest najefektywniejszą strategią uwalniania zasobów, które z większą korzyścią skierowane mogą zostać do realizacji bezpośrednich i strategicznych celów firm. Dzięki wsparciu oferowanemu przez K&K Group, nasi Klienci są w stanie skupić się na tym, co przynosi im zysk, jednocześnie minimalizując koszty związane z codziennym funkcjonowaniem.

Nasi eksperci wyspecjalizowani są w przejmowaniu zadań niezwiązanych ze statutową działalnością firm naszych Klientów i w odciążaniu ich, dzięki czemu nie muszą marnować cennych zasobów na prowadzenie teczek osobowych, administrowanie dokumentacją pracowniczą, kontakty z ZUS, US oraz PIP.  K&K Group gwarantuje najwyższy poziom obsługi zapewniając całkowitą poprawność prowadzonej dokumentacji pracowniczej, co w obecnej sytuacji stale zmieniających się przepisów Prawa Pracy, rozporządzeń ZUS, US i wymogów administracyjnych zmusza pracodawców do przeznaczania coraz większych środków na aktualizację programów naliczających wynagrodzenia, śledzenia zmian przepisów oraz rozbudowę działów, których zadaniem nie jest produkcja, a jedynie administrowanie i zarządzanie dokumentacją związaną z prowadzeniem działalności.

Korzyści outsourcingu:

  • Gwarancja poufności w sprawie wynagrodzeń. Dzięki przekazaniu zadań związanych z naliczaniem pensji zewnętrznej firmie uszczelnia się obieg informacji związanych z płacami.
  • Znaczne obniżenie kosztów administracyjnych dzięki przekazaniu zadań związanych z zarządzaniem dokumentacją pracowniczą w ręce wyspecjalizowanych ekspertów.
  • Zwolnienie zasobów przedsiębiorstwa i skierowanie ich do realizowania kluczowych dla niego celów.
  • Pewność, że dokumentacja prowadzona jest według aktualnie obowiązujących wymogów Prawa Pracy, ZUS, US i PIP.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą usługą lub macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu.