Praca tymczasowa

Business people team.Elastyczny i korzystny dla wszystkich stron model zatrudniania pracowników o szerokim spektrum umiejętności i kompetencji. W ramach tej usługi proponujemy szereg ekonomicznych, sprawdzonych i skrojonych na miarę rozwiązań zależnych od takich czynników jak profil wymagań dla danego stanowiska, skala zapotrzebowania na pracowników, planowana długość kontraktu.


Zmienna sytuacja na rynkach wymaga od pracodawcy ciągłego wprowadzania korekt, również jeśli idzie o zatrudnienie. K&K Group oferuje szereg narzędzi ułatwiających firmom adaptację do warunków koniunkturalnych, dzięki którym pracodawcy zyskują dostęp do największej bazy potencjalnych pracowników o szerokim spektrum umiejętności i kompetencji, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad kosztami związanymi z zatrudnianiem kadr.

Czym jest praca tymczasowa?

W swych założeniach praca tymczasowa jest odpowiedzią na szereg wyzwań, jakie pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw – nagłych zmian koniunktury, sezonowych szczytów produkcyjnych, urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich oraz chorobowych, fluktuacji i rotacji personelu. Jest narzędziem służącym do upraszczania procesów związanych zarówno z rekrutowaniem jak i zatrudnianiem pracowników w wymaganych przez sytuację terminach. Zatrudniane przez nas kadry pracują na rzecz Klientów K&K Group, którzy jednocześnie sprawują nad nimi kierownictwo w ramach ustawy o pracy tymczasowej z dnia 9 VII 2003 (TU BĘDZIE LINK). Jednocześnie K&K Group pełni rolę bytu prawnego odpowiedzialnego za wszelkie świadczenia, podatki oraz ubezpieczenia.

Jakie są korzyści z pracy tymczasowej?

  • Elastyczność. Ten model zatrudnienia pozwala firmom zwiększać ich konkurencyjność poprzez płynne dostosowywanie stanu kadr do sytuacji panującej na rynku.
  • Dostęp do największej bazy pracowników i najnowocześniejszych narzędzi służących do rekrutacji i pozyskiwania personelu na stanowiska o dowolnym profilu kompetencji. Dzięki znajomości rynku pracy, nasi rekruterzy są w stanie błyskawicznie dotrzeć do kandydatów, którzy odpowiadają zarówno wymogom formalnym stanowiska, jak i kulturze organizacyjnej naszych Klientów.
  • Obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem. Dzięki pracownikom tymczasowym przedsiębiorstwa zachowują całkowitą kontrolę nad wynagrodzeniem i wydatkami związanymi z wszelkimi świadczeniami, emeryturami i podatkami.
  • Skuteczność. K&K Group dokłada wszelkich starań, aby zatrudniani przez nas pracownicy tymczasowi spełniali wszystkie wymagania naszych Klientów – zacząwszy na procesie selekcji i rekrutacji, na ewaluacji i weryfikacji skończywszy – nasz dział kontroli jakości stale bada i podwyższa poziom proponowanych przez nas usług.
  • Racjonalizacja zatrudnienia. Dzięki oferowanym przez nas narzędziom, nasi Klienci otrzymują najkorzystniejsze z formalnego punktu widzenia formy zatrudniania pracowników i zachowują pełną kontrolę nad takimi czynnikami jak odprawy, urlopy i okresy wypowiedzenia.

Nasze usługi:

  • Try&Hire. Rozwiązanie polegające na sprawdzeniu potencjalnego pracownika bez ryzyka związanego z tradycyjnym okresem próbnym. Po ustalonym wcześniej przez Klienta terminie pracownik taki może zostać zatrudniony w przedsiębiorstwie Klienta według tradycyjnego modelu.
  • On-Site Management. Usługa z powodzeniem stosowana w przypadku większego zapotrzebowania na personel. Oprócz pracowników tymczasowych, K&K Group deleguje w ich miejsce pracy swego kompetentnego koordynatora, którego zadaniem jest odciążyć kadrę kierowniczą Klienta poprzez zarządzanie pracownikami tymczasowymi oraz przez płynne i bezkolizyjne wdrożenie ich w wykonywane projekty.
  • Master Vendoring. Nowatorska i nowoczesna forma współpracy między K&K Group a Klientami potrzebującymi przeprowadzić złożone i rozległe rekrutacje. W modelu tym K&K przyjmuje na siebie rolę głównego dostawcy realizatora zadań kadrowych, koordynując i uspójniając pracę podległych Klientom agencji.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą usługą lub macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu.